Disclaimer

 

Artikel 1: definities

Website: www.paardentherapeuten.nl en alle onderliggende pagina’s.

Gebruiker: bezoekers van de website.

Bedrijf: Paardentherapeuten Nederland, de bevoegde uitgever van de webpagina.

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Paardentherapeuten Nederland werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Paardentherapeuten Nederland geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Paardentherapeuten adviseert altijd eerst een (dieren)arts in te schakelen, zowel bij lichamelijke als psychische aandoeningen. De keuze voor een therapeut ligt volledig en te allen tijde bij de gebruiker zelf.
  • Paardentherapeuten Nederland biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Paardentherapeuten Nederland is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
  • Paardentherapeuten Nederland verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.
  • Paardentherapeuten Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.
  • Paardentherapeuten Nederland zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
  • Paardentherapeuten Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website www.paardentherapeuten.nl.