Wat is manuele lymfedrainage MLD voor paarden

Gepubliceerd op 3 december 2021 om 15:32

Lymfedrainage is een behandeling met de bedoeling de afvoer van overtollig lymfevocht te bewerkstelligen, wanneer het lichaam daartoe zelf niet in staat is. Door massage van de lymfeklieren en de lymfebanen, kan de lymfeafvoer worden gestimuleerd. Lymfedrainage is een speciale massage waarbij de stroming van het lymfevocht wordt gevolgd.

 

Het lymfevatenstelsel

Het lymfevatenstelsel is het geheel van organen, vaten en weefsels in het lichaam van gewervelde dieren waarin zich hoofdzakelijk lymfe en lymfocyten bevinden en getransporteerd worden.

 

Lymfevaten gaan over in lymfebanen die uiteindelijk samenkomen in lymfeklieren. Het stelsel maakt deel uit van de bloedsomloop en fungeert als een drainagesysteem van het lichaam, dat begint in de lymfevaten en eindigt in grote aders. Het stelsel is van groot belang bij de afweer in het lichaam, voorkoming van een auto-immuunrespons, transport van bloedcellen, afbraak en rijping van lymfocyten alsmede het reinigen van het bloed. Het stelsel vervult een immuun afweer functie van het lichaam door de aanwezigheid van lymfocyten in lymfeklieren, die via de lymfe in de bloedsomloop worden gebracht.

 

Het lymfevatenstelsel ligt nagenoeg parallel aan de bloedvaten en is een open systeem, in tegenstelling tot de bloedsomloop. Het bestaat uit lymfevaten, lymfebanen en lymfeklieren.

 

Lymfedrainage

Lymfedrainage stimuleert het lymfesysteem en zorgt daarmee voor verbetering van de afvoer van afvalstoffen vanuit de cellen, alsmede het reinigen van het lymfevocht door schadelijke bestanddelen in te kapselen en af te breken. Als het lymfesysteem beter ‘stroomt’ dan werken andere orgaansystemen ook veel beter. Het hele paardenlichaam kan dan functioneren zoals het van nature bedoeld is.

 

Manuele lymfedrainage is een speciale vorm van massage, waarbij de handen (manueel) direct inwerken op het lymfesysteem. Het is een hele subtiele en zachte manier van masseren.

 

Wanneer manuele lymfedrainage (MLD)?

 

Manuele lymfedrainage helpt bij:

 • slechte algehele weerstand
 • slecht helende wonden
 • traag herstel na (intensieve) inspanning
 • verkoudheid
 • zomereczeem
 • afvoeren van oedeem (vochtophopingen)
 • Chronisch progressief lymfe oedeem (CPL)
 • einschuss (bloedvergiftiging/ olifantsbeen)
 • stalbenen
 • hoefbevangenheid
 • spierbevangenheid
 • overbelaste pezen en spieren
 • snelle verzuring tijdens arbeid
 • peesontstekingen
 • stijve rug en problemen met de achterhand
 • onrustige en angstige of stressgevoelige paarden

 

Kan jouw paard baat hebben bij een behandeling met manuele lymfedrainage?

Check dan de therapeuten op de website van Paardentherapeuten Nederland!

 

>> Klik op onderstaande button <<